Miejsko Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim GALERIA MGDK

Aktualności z Miejsko-Gminnego Domu Kultury

XX Ogólnopolski Plener Malarski 2017 zakończony

XX Ogólnopolski Plener Malarski 2017 zakończony

Za nami XX Ogólnopolski Plener Malarski
 

Dni Lewina  2017

Dni Lewina 2017

22-23 .07.2017  godzina 15.00 Błonia "Wzgórze Wodniaków"  DNI LEWINA  2017
zapraszamy

Wernisaż 2017

Wernisaż 2017

Serdecznie zapraszamy na WERNISAŻ kończący OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI 20017.

Wiosna Kwiatów 2017

Wiosna Kwiatów 2017

To dla nas ogromny zaszczyt kolejny rok z rzędu współtworzyć z Wami to kolorowe, ciepłe święto.

Zapraszamy na darmowe szkolenia językowe.

Zapraszamy na darmowe szkolenia językowe.

Dolnośląska Akademia Językowa
Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy  nr: RPDS.10.03.00-02-0140/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej. Projekt ten jest roszerzony także o nasz powiat. Tak więc serdecznie zapraszamy do zapisów. Całośc dobędzie się w MGDK w Lewinie Brzeskim

Zapraszamy na szkolenia komputerowe w MGDK w Lewinie Brzeskim

Zapraszamy na szkolenia komputerowe w MGDK w Lewinie Brzeskim

Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych w ramach działania 10.03 kształcenie ustawiczne w zakresie ICT oraz języków obcych. Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów: Internetu, obsługi komputera, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint) na poziomie podstawowym. Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia.
Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych. Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w państwa miejscowościach -  grupa docelowa 12 uczestników - w dogodnych dla uczestników terminach, w wyznaczonych salach.