MGDK w Lewinie Brzeskim
Powróć do: Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe MGDK.261.2.2021 na dostawa sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku (do archiwum cyfrowego), urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem (do mobilnej pracowni cyfrowej) dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe ścieżki w Lewinie Brzeskim” dofinansowanego ze środków Narodowego centrum Kultury w ramach Programu Grantowego „Konwersacja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązana na rzecz aktywizacji cyfrowej” III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

szczegóły w załącznikach

Pliki do pobrania:

2021.12.06 zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 190.46 kB
2021.12.06 załącznik nr 3 projekt umowy.pdf
Format: pdf, 332.92 kB